Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2017

SOS στο Ίντερνετ:

 Αν χαθεί η Ουδετερότητα Διαδικτύου, ξεχάστε όσα ξέρατε

rσχόλια
Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε καθημερινά το Internet θεωρείται τόσο δεδομένος, που για τους περισσότερους ανθρώπους μοιάζει πλέον σαν προέκταση της φυσικής μας υπόστασης στον κυβερνοχώρο. Και όμως, όλα θα μπορούσαν να αλλάξουν από τις 14 Δεκεμβρίου και εξαρτώνται από τη ψήφιση ή όχι ενός νόμου στις ΗΠΑ