Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

Η γέννηση της δημοκρατίας και οι διαφορές μεταξύ δημοκρατίας και ρεπουμπλικανισμού
Σε 10 μέρες αναμετρώνται οι υποψήφιοι των Δημοκρατικών και των "Ρεπουμπλικανών" για το αξίωμα του Προέδρου των ΗΠΑ! Και όμως, ακόμα και στις ΗΠΑ είμαι βέβαιος, ότι πάνω από το 95% των πολιτών δεν γνωρίζει τι ακριβώς σημαίνει "ρεπουμπλικανισμός", πέρα από το ότι το κόμμα των "ρεπουμπλικάνων" είναι κάπως πιο συντηρητικό από το κόμμα των "δημοκρατικών"!

Θα διαπιστώσουμε σε αυτή τη μικρή διατριβή, όχι μόνο τις λεπτές διαφορές μεταξύ ρεπουμπλικανικής δημοκρατίας και της πιό άμεσης δημοκρατίας, αλλά και κάτι άλλο, που έχει διαφύγει και από τους Αμερικανούς, αλλά και τους Έλληνες λόγιους, ότι δηλαδή, το ρεπουμπλικανικό πολίτευμα των ΗΠΑ έχει τις ρίζες του, όχι στο Ρωμαϊκό πολίτευμα, αλλά στη νομοθεσία του Λυκούργου για τη Σπάρτη (830 π.Χ.), και στο πολίτευμα που ο Αριστοτέλης στα "Πολιτικά" (περίπου 500 χρόνια μετά τον Λυκούργο = 330-325 π.Χ.), ονόμασε (συνταγματική) "πολιτεία" (αγγλ. "polity")!